Browse By

DOKUMENTY

STATUT Szkoły Podstawowej nr 1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE 2021/2022

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PLAN DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY SZKOŁY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2021/2022

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Terminarz Rad Pedagogicznych 2021/2022

Terminarz zebrań z rodzicami na rok szkolny 2021/2022

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Procedury organizowania i udzielania PPP w ZSS w Witnicy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Procedury regulujące pracę szkoły i zapewniające bezpieczeństwo

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń fizycznych

Załącznik 1 – Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klub Wolontariatu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Regulamin Rady Rodziców

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Regulamin przewozów szkolnych

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REGULAMIN ŚWIETLICY SP nr 1 w Witnicy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Regulamin Biblioteki Szkolnej

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Regulamin Rady Pedagogicznej

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROCEDURY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 WZORY WNIOSKÓW

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROCEDURA obiegu orzeczeń i opinii PPP

Załącznik

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx