Browse By

DOKUMENTY

STATUT Szkoły Podstawowej nr 1 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE 2023/2024

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 2022/2023 – 2026/2027

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Terminarz Rad Pedagogicznych 2023/2024

Terminarz zebrań z rodzicami na rok szkolny 2023/2024

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Procedury organizowania i udzielania PPP w ZSS w Witnicy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Procedury regulujące pracę szkoły i zapewniające bezpieczeństwo

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń fizycznych

Załącznik 1 – Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klub Wolontariatu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Regulamin Rady Rodziców

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Regulamin przewozów szkolnych

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REGULAMIN ŚWIETLICY SP nr 1 w Witnicy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Regulamin Biblioteki Szkolnej

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Regulamin Rady Pedagogicznej

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROCEDURY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 WZORY WNIOSKÓW

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROCEDURA obiegu orzeczeń i opinii PPP

Załącznik

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Skip to content