Browse By

OFERTA SZKOŁY

Oferujemy:

  • wykwalifikowaną kadrę, stale doskonalącą swe umiejętności,
  • profile językowe,
  • możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych:

– artystycznych (zespół wokalny)

– ekologicznych (LOP),

– komputerowych,

– sportowych (SKS, sekcja tenisa stołowego, klub piłkarski, Szkolna Liga Sportowa),

– humanistycznych (koło humanistyczne, historyczne, gazetka szkolna),

– matematyczno-przyrodniczych (koło matematyczne, chemiczne,
fizyczne, biologiczne, geograficzne),

– teatralnych (koło teatralne),

oraz w Samorządzie Uczniowskim.

Posiadamy:

1. nowoczesną halę sportową, boiska i ścieżkę do jazdy na rolkach,

2. dwie pracownie komputerowe,

3. przestronną bibliotekę z czytelnią,

4. świetlicę,

5. stołówkę (obiady),

6. nowoczesną szatnię w formie szafek.