Browse By

MISJA SZKOŁY

MISJA SZKOŁY

1. Działania naszej szkoły oparte są na wartościach: mądrość i szacunek dla człowieka.

2. Struktura naszej szkoły opiera się na współistnieniu i współpracy:

– uczniów

– rodziców

– nauczycieli

– samorządu lokalnego.

Szanujemy prawo każdego do innych poglądów i oryginalności.

  • Systematycznie doskonalimy umiejętności współpracy ze sobą, właściwego komunikowania się i akceptacji, budujemy wzajemne zaufanie.
  • Podstawą naszego działania jest:

– przekazywanie i pogłębianie wiedzy przydatnej w życiu,

– szacunek dla drugiego człowieka,

– odpowiedzialność za podejmowanie decyzji,

– rozwijanie samorządności i odpowiedzialności.