Browse By

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Terminy zebrań z rodzicami i drzwi otwartych 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ludzi Pojednania
w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy 

w roku szkolnym 2021/2022

  • 14.09.2021 r. godz. 17.00  – wybór Rad Klasowych i Rady Rodziców, przedstawienie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022,
  • 07.12.2021 r. godz. 17.00 – powiadomienie rodziców o przewidywanych wynikach uczniów w nauce na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną,
  • 11.01.2022 r. godz. 17.00 – poinformowanie rodziców o wynikach uczniów w nauce i zachowaniu w pierwszym okresie,
  • 17.05.2022 r. godz. 17.00 – drzwi otwarte, powiadomienie rodziców o wynikach w nauce uczniów na miesiąc przed klasyfikacją roczną i końcową.

Dyrektor ZSS zastrzega sobie ewentualne zmiany wynikające z przyczyn organizacyjnych i losowych.