Browse By

kalendarz

Terminy zebrań z rodzicami i drzwi otwartych 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ludzi Pojednania
w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy 

w roku szkolnym 2023/2024

 

12.09.2023 r., godz. 17.00 wybór rad klasowych i rady rodziców, przedstawienie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024.

12.12.2023 r., godz. 17:00 powiadomienie rodziców o przewidywanych wynikach uczniów w nauce i zachowaniu na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną,

23.01.2024 r., godz. 17:00 poinformowanie rodziców o wynikach uczniów w nauce i zachowaniu w pierwszym okresie,

14.05.2024 r., godz. 17:00 drzwi otwarte, powiadomienie rodziców o wynikach w nauce uczniów na miesiąc przed klasyfikacją roczną i końcową.

Skip to content