Browse By

Kalendarz 2020/21

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ludzi Pojednania w Witnicy

01.09.2020  rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych

01.09.2020 – 15.01.2021  I okres

18.01.2021–25.06.2021  II okres

23.12.2020–03.01.2021  zimowa przerwa świąteczna

15.02.2021–26.02.2021  ferie zimowe

01.04.2021–06.04.2021  wiosenna przerwa świąteczna

25.06.2021  zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26.06.2019 – 31.08.2019  ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
4,  5 stycznia 2021
25, 26, 27 maja 2021 (klasy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
4 czerwca 2021

 Egzamin ósmoklasisty:
25.05.2021  (wtorek) -język polski
26.05.2021 (środa) -matematyka
27.05.2021  (czwartek) – język obcy nowożytny