Browse By

Kalendarz 2018/19

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ludzi Pojednania w Witnicy

03.09.2018  rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych

03.09.2018–11.01.2019  I okres

14.01.2019–21.06.2019  II okres

23.12.2018–31.12.2018  zimowa przerwa świąteczna

14.01.2019–25.01.2019  ferie zimowe

18.04.2019–23.04.2019  wiosenna przerwa świąteczna

21.06.2019  zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24.06.2019 – 31.08.2019  ferie letnie

 Egzamin gimnazjalny:
10.04.2019  (środa)  część humanistyczna
11.04.2019 (czwartek)  część matematyczno-przyrodnicza
12.04.2019  (piątek) – język obcy nowożytny

Egzamin ósmoklasisty:
15.04.2019  (środa) -język polski
16.04.2019 (czwartek) -matematyka
17.04.2019  (piątek) – język obcy nowożytny

Dodatkowe terminy egzaminu gimnazjalnego:
03.06.2019  część humanistyczna
04.06.2019  część matematyczno-przyrodnicza
05.06.2019  język obcy nowożytny

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
02.11.2018
10-12.04.2019 (klasy 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8 SP)
30.04.2018
02.05.2019

Dzień Talentów: 22.05.2019

Zebrania z rodzicami:
11.09.2018 spotkania organizacyjne
08.01.2019 podsumowanie I okresu

„Drzwi otwarte”:
27.11.2018 – poinformowanie o przewidywanych wynikach uczniów na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną
14.05.2019 – poinformowanie o przewidywanych wynikach uczniów na miesiąc przed klasyfikacją roczną i końcową