Browse By

Kalendarz 2022/23

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ludzi Pojednania w Witnicy

01.09.2022  rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych

01.09.2022 – 27.01.2023 I okres

13.02.2023–23.06.2023  II okres

23.12.2022–31.12.2022  zimowa przerwa świąteczna

30.01.2023–10.02.2023  ferie zimowe

06.04.2023–11.04.2023  wiosenna przerwa świąteczna

23.06.2023  zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24.06.2023 – 31.08.2023  ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
14 październik 2022 (Dzień Edukacji Narodowej)
31 październik 2022
2 maj 2023
23, 24, 25 maj 2023 (klasy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
1 czerwiec 2023 (Dzień Sportu)
7 czerwiec 2023

 Egzamin ósmoklasisty:
23.05.2023  (wtorek) – język polski
24.05.2023 (środa) – matematyka
25.05.2023  (czwartek) – język obcy nowożytny