Browse By

Kalendarz 2021/22

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ludzi Pojednania w Witnicy

01.09.2021  rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych

01.09.2021 – 16.01.2022  I okres

17.01.2022–24.06.2022  II okres

23.12.2021–31.12.2021  zimowa przerwa świąteczna

17.01.2022–30.01.2022  ferie zimowe

14.04.2022–19.04.2022  wiosenna przerwa świąteczna

24.06.2022  zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25.06.2022 – 31.08.2022  ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
15 października2021
12 listopada 2021
7 stycznia 2022
2 maja 2022
24, 25, 26 maja 2022 (klasy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
17 czerwca 2022

 Egzamin ósmoklasisty:
24.05.2022  (wtorek) -język polski
25.05.2022 (środa) -matematyka
26.05.2022  (czwartek) – język obcy nowożytny