Browse By

Wymagania edukacyjne

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotów:


Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotów dla uczniów z opinią PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości i potrzeb
:


Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotów dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim:

Skip to content