Browse By

Dokumenty

STATUT SZKOŁY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wewnątrzszkolne Ocenianie 2017/2018

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
na rok szkolny 2017/2018

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REGULAMIN SZKOŁY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Regulamin Rady Rodziców

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Procedury regulujące pracę szkoły
i zapewniające bezpieczeństwo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Regulamin przewozów szkolnych

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REGULAMIN ŚWIETLICY  SP nr 1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Regulamin Biblioteki Szkolnej

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Regulamin Rady Pedagogicznej

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TERMINARZ RAD PEDAGOGICZNYCH
na rok szkolny 2017/18

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Regulamin Samorządu Uczniowskiego