Browse By

Kalendarz 2017/18

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ludzi Pojednania w Witnicy

04.09.2018  rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych

04.09.2018–12.01.2018  I okres

15.01.2018–22.06.2018  II okres

23.12.2017–31.12.2017  zimowa przerwa świąteczna

12.02.2018–25.02.2018  ferie zimowe

29.03.2018–03.04.2018  wiosenna przerwa świąteczna

22.06.2018  zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23.06.2018 – 31.08.2018  ferie letnie

 Egzamin gimnazjalny:
18.04.2018  (środa)  część humanistyczna
19.04.2018 (czwartek)  część matematyczno-przyrodnicza
20.04.2018  (piątek) – język obcy nowożytny

Dodatkowe terminy egzaminu gimnazjalnego:
04.06.2018  część humanistyczna
05.06.2018  część matematyczno-przyrodnicza
06.06.2018  język obcy nowożytny

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
21.03.2018
18-20.04.2018 (klasy 0, 1, 4, 7 SP oraz II gimnazjum)
30.04.2018
2 i 4.05.2018
01.06.2018

Dzień Sportu: 01.06.2018

Zebrania z rodzicami:
12.09.2017 spotkania organizacyjne
16.01.2018 podsumowanie I okresu

„Drzwi otwarte”:
12.12.2017 – poinformowanie o przewidywanych wynikach uczniów na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną
15.05.2018 – poinformowanie o przewidywanych wynikach uczniów na miesiąc przed klasyfikacją roczną i końcową