Browse By

Terminy Rad Pedagogicznych

30.08.2022 r., godz. 11.00 – organizacja roku szkolnego 2022/2023, 

12.09.2022 r.,  godz. 15.30 – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego,

10.10.2022 r., godz. 15.30 – przedstawienie szczegółowego raportu z egzaminu ósmoklasisty,

23.01.2023 r., godz. 15.30 – klasyfikacja śródroczna uczniów,

19.06.2023 r., godz. 15.30 – klasyfikacja roczna i końcowa uczniów.

 

Dyrektor ZSS zastrzega sobie ewentualne zmiany wynikające z przyczyn organizacyjnych i losowych.

Terminy rad szkoleniowych podane będą na bieżąco.