Browse By

Terminy Rad Pedagogicznych

31.08.2022 r., godz. 8.00 – organizacja roku szkolnego 2023/2024, 

11.09.2022 r.,  godz. 15.30 – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego,

09.10.2022 r., godz. 15.30 – przedstawienie analizy i wniosków z egzaminu ósmoklasisty,

22.01.2023 r., godz. 15.30 – klasyfikacja śródroczna uczniów,

14.06.2023 r., godz. 15.30 – klasyfikacja roczna i końcowa uczniów.

 

Dyrektor ZSS zastrzega sobie ewentualne zmiany wynikające z przyczyn organizacyjnych i losowych.

Terminy rad szkoleniowych podane będą na bieżąco.

Skip to content