Browse By

Terminarz zebrań z rodzicami na rok szkolny 2022/2023

13.09.2022 r., godz. 17.00 wybór rad klasowych i rady rodziców, przedstawienie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023.

13.12.2022 r., godz. 17:00 powiadomienie rodziców o przewidywanych wynikach uczniów w nauce i zachowaniu na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną,

24.01.2023 r., godz. 17:00 poinformowanie rodziców o wynikach uczniów w nauce i zachowaniu w pierwszym okresie,

16.05.2023 r., godz. 17:00 drzwi otwarte, powiadomienie rodziców o wynikach w nauce uczniów na miesiąc przed klasyfikacją roczną i końcową.