Browse By

V Międzygminny Konkurs Matematyczny

24 maja 2017 roku w świetlicy szkolnej Gimnazjum im. Ludzi Pojednania w Witnicy odbył się V Międzygminny Konkurs Matematyczny „Matematyka w życiu codziennym”.

Konkurs skierowany był do uczniów klas drugich. Do drużyny z Witnicy dołączyły drużyny z gminy Bogdaniec i z Krzeszyc. Organizatorami konkursu byli nauczyciele matematyki z Gimnazjum w Witnicy: p. B. Dudek, p. K. Książkiewicz, p. M. Margol, p. J. Poniedziałek i p. Z. Siwiński.

W rozgrywkach trwających 60 minut uczniowie zmagali się z testem składającym się z 20 zadań zamkniętych. Rywalizacja przebiegała w dwóch kategoriach: drużynowej i indywidualnej. Drużynę stanowiło czterech przedstawicieli z każdej z uczestniczących szkół. Nasze gimnazjum reprezentowała czwórka w składzie: Natalia Martyniuk, Sławomir Stojanowski, Kornelia Sajewicz i Sylwia Matyszkiewicz.

Wynik drużynowy stanowiła suma punktów zdobytych przez poszczególnych członków drużyn. Drużyny uplasowały się na podium w następującej kolejności: Witnica, Bogdaniec, Krzeszyce. Wyniki rywalizacji indywidualnej mogą być powodem dumy dla zwycięzców, gdyż test nie należał do łatwych. W tej kategorii najlepsza okazała się Natalia Martyniuk z Witnicy, drugi wynik ustanowił Maciej Jaros z Bogdańca, natomiast trzecie miejsce zajęła Gabriela Kubacka również ze szkoły w Bogdańcu.

Przebieg konkursu umilił słodki poczęstunek. W przerwie można było obejrzeć ekspozycje ciekawostek matematycznych w ujęciu humorystycznym, zagadkowym i statystycznym.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali cenne upominki oraz dyplomy, których zakup możliwy był dzięki finansowemu wsparciu ze strony sponsorów i Rady Rodziców przy Gimnazjum w Witnicy. Przychylność sponsora dla organizacji konkursu zdobył p. W. Koronowicz. Drobne upominki przekazało również GWO, z którym od wielu lat współpracujemy.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu, ich opiekunom, którzy zadbali o merytoryczne przygotowanie uczniów oraz sponsorom, a przede wszystkim Panu Arturowi Rakowskiemu, właścicielowi firmy RakowskiSchody, bez których nie byłoby tak bogatych nagród rzeczowych.

Zwycięzcom gratulujemy umiejętności matematycznych i życzymy wielu sukcesów na matematycznym polu.

Organizatorzy

Skip to content