Browse By

Daily Archives: 30 października, 2021

24 października Dzień Narodów Zjednoczonych

Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała w 1945 r. Impulsem do jej powstania były dramatyczne doświadczenia II wojny światowej. Głównym celem ONZ stało się zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami i ochrona praw człowieka na świecie.