Browse By

Monthly Archives: Marzec 2020

No Thumbnail

UWAGA

W związku z rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 będzie prowadzone kształcenie na odległość. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
Więcej na ten temat:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne

No Thumbnail

KOMUNIKAT

W związku z komunikatem Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rozprzestrzeniania się COVID-19 od czwartku 12 marca do piątku 13 marca nie będą odbywały się w szkole zajęcia dydaktyczno-wychowawcze (lekcje). Rodzice, którzy nie będą mogli zapewnić opieki nad swoimi dziećmi mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych w szkole podstawowej.
Natomiast w terminie od 16 marca do 25 marca wszystkie zajęcia w szkole są zawieszone.
Proszę śledzić komunikaty na stronie internetowej szkoły.

Warsztaty pierwszej pomocy

26 lutego klasy 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Witnicy brały udział w warsztatach dotyczących udzielania pierwszej pomocy.