Browse By

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

Zarządzenie  dyrektora szkoły z 30 kwietnia 2021 roku

Zarządzenie dyrektora szkoły z 23 kwietnia 2021 roku

Zarządzenie dyrektora szkoły z 16 kwietnia 2021 roku

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 9/2020/2021 z 08.04.2021

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 8/2020/2021 z 27.03.2021

Zarządzenie dyrektora z dn. 15.01.2021

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2020/2021 – Zasady organizacji zadań w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ludzi Pojednania w Witnicy związane z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły w związku z COVID-19, w tym zasady organizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2020/2021 – Zasady przeciwdziałania Covid -19  obowiązujące od 18.01.2021r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ludzi Pojednania   w Zespole Szkół Samorządowych Witnicy na podstawie wytycznych  MEiN, MZ  i GIS dla klas I-III szkół podstawowych.

Skip to content