Browse By

Terminarz Rad Pedagogicznych na rok szkolny 2019/20

30.08.2019, godz.9.00 – organizacja roku szkolnego 2019/2020, 

GODZINA 15:30

09.09.2019 – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego,

21.10.2019 – przedstawienie szczegółowego raportu z egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty,

13.01.2020 – klasyfikacja śródroczna uczniów z wyników nauczania i ocen z zachowania,

22.06.2020 – klasyfikacja roczna i końcowa uczniów z wyników nauczania i ocen z zachowania.

Dyrektor ZSS zastrzega sobie ewentualne zmiany wynikające z przyczyn organizacyjnych i losowych.

Skip to content