Browse By

Rok szkolny 2012/2013

_______________________________________________________________________________________________

X ROCZNICA NADANIA SZKOLE IMIENIA „Ludzi Pojednania”

10 czerwca 2013 r. obchodziliśmy 10 rocznicę nadania naszemu Gimnazjum imienia Ludzi Pojednania.

Obchody rozpoczęliśmy uroczystą akademią, na którą przybyli zaproszeni goście: pani Krystyna Sikorska – Przewodnicząca Rady Gminy Witnica, pan Eugeniusz Kurzawski – wiceburmistrz Gminy Witnica, dyrektorzy szkół z terenu gminy, Przewodniczący Rady Rodziców – pan Zbigniew Szmajdziński, prezes ZNP – pan Zenon Siwiński. Na uroczystość przybyły też emerytowane pracownice naszej szkoły, m.in. dzięki którym szkoła nosi to zaszczytne imię – pani Elżbieta Domeracka i pani Elżbieta Wojnicka. Nie zabrakło też gości z zaprzyjaźnionych szkół niemieckich.

Akademia rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnów państwowego i szkolnego. Następnie prowadząca – Natalia Towarnicka powitała przybyłych gości.

Dziesięć lat, które upłynęły od nadania naszej szkole imienia to okres w trakcie którego wydarzyło się dużo dobrego. Są to sukcesy dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, a także troski i zmartwienia – mówiła dyrektor gimnazjum pani Bogumiła Andruszko. Po przemówieniu dyrektor głos zabrali zaproszeni goście, m.in. burmistrz E. Kurzawski i prezes ZNP Z. Siwiński. Następnie Natalia przedstawiła krótką historię wyboru tego imienia przez społeczność szkolną. Prowadząca uczennica zaprosiła wszystkich do obejrzenia drugiej części uroczystości – przedstawienia pt. „Mamy nadzieję, że dobro zło zwycięży”, przygotowanego przez uczniów gimnazjum oraz programu artystycznego. Był  taniec (Patryk Strzykała i Marta Klisowska), śpiew (Olga Urbaniec i zespół wokalny) i wiersze (Magda Nowak i Jakub Graniczny). Na wielu twarzach  widać było wzruszenie i podziw dla występujących.

Po występach wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, przygotowany przez nauczycieli panią Małgorzatę Chowańską i Izabelę Rebeczko oraz poproszeni o wpisanie się do kroniki szkolnej. Mogli też obejrzeć wystawę poświęconą historii szkoły, przygotowaną przez panie Małgorzatę Tyborską i Bożenę Dudek oraz drugą, przygotowaną przez poszczególne klasy na temat wybranej postaci. Nad całością uroczystości czuwały panie Agnieszka Sikorska i Wanda Borawska. Zespół wokalny przygotował pan Dariusz Rabikowski, prezentację multimedialną pani Brygida Strzykała.

ZDJĘCIA- patrz TUTAJ