Browse By

Projekt – Mój dom

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich


 

1.

Nazwa szkoły Gimnazjum im. Ludzi Pojednania w Witnicy

2.

Adres szkoły ul. Plac Wolności 7, 66-460 Witnica

3.

Nazwa projektu „Mój dom. Galeria miejsc. Reporterskim okiem poznaję, oglądam, przeżywam i relacjonuję.”

4.

Termin realizacji projektu: Od 15 kwietnia 2007 do 31 października 2007

5.

Kierownik projektu imię i nazwisko Bogumiła Andruszko

6.

Zastępca kierownika imię i nazwisko Małgorzata Tyborska

7.

Nauczyciele zaangażowani
w realizację projektu
Emilia Burzmińska

Lucyna Ostałowska

Wanda Borawska

Małgorzata Dudkiewicz

Bożena Dudek

Irena Kurzawska

Andrzej Dudek

Anna Sikorska

Brygida Strzykała

Małgorzata Flaszowska

Beata Przywitowska

Joanna Poniedziałek

8.

Adres poczty elektronicznej szkołygimnazjum@plusnet.pl

9.

Adres strony internetowej szkoływww.sp1.witnica.pl

 

PROJEKT

„Mój dom. Galeria miejsc. Reporterskim okiem poznaję, oglądam, przeżywam i relacjonuję.”

Spotkanie inauguracyjne nauczycieli i uczniów odbyło się dnia 23 kwietnia 2007 r.. Uczniowie zostali zapoznani z ideą projektu, jego harmonogramem oraz zaangażowanymi w projekt nauczycielami.

Uczniowie w ramach zajęć projektowych pracowali w sześciu grupach warsztatowych:

ØInformatycznej (opiekunowie: p. J. Poniedziałek, p. B. Strzykała)

ØLiterackiej (opiekunowie: p. M. Dudkiewicz, p. M. Tyborska)

ØEkologicznej (opiekunowie: p. E. Burzmińska, p. B. Dudek, p. A. Dudek, p. L. Ostałowska)

ØHistorycznej (opiekunowie: p. W. Borawska, p. M. Dudkiewicz)

ØDziennikarskiej (opiekunowie: p. I. Kurzawska, p. B. Przywitowska)

ØArtystycznej (opiekunowie: p. W. Borawska, p. M. Flaszowska, p. A. Sikorska)

 

Na zajęciach uczniowie:

 • Pracowali w szkolnej pracowni komputerowej, gromadząc informacje dotyczące historii
  i atrakcji turystycznych Witnicy, Kostrzyna nad Odrą, Bogdańca, Wrocławia i Poznania oraz walorów przyrodniczych rezerwatu w Słońsku, wstępnie tworząc prezentacje multimedialne. Uczniowie układali harmonogramy wycieczek do Wrocławia i Poznania.
 • Studiowali reportaże o tematyce regionalnej autorstwa pana Władysława Wróblewskiego.
 • Zbierali informacje dotyczące charakterystycznych miejsc w najbliższej okolicy atrakcyjnych przyrodniczo.
 • Tworzyli legendy o Kostrzynie.
 • Podczas spotkania z panem Władysławem Wróblewskim poznawali etapy tworzenia reportażu.
 • Redagowali sprawozdania z wycieczki do Kostrzyna i Słońska.
 • Omawiali rolę mediów w kulturze.
 • Wykonywali prace plastyczne.
 • Układali choreografię do przedstawienia teatralnego ”Szczęśliwe wydarzenia” wg komedii Sławomira Mrożka. Poznawali komunikację pozawerbalną: mowę ciała, gesty, mimikę, gagi.
 • Przygotowywali przedstawienie pt. „Szczęśliwe wydarzenia”.

W ramach realizacji projektu uczniowie uczestniczyli w następujących wycieczkach:

§do Biblioteki Miejskiej w Witnicy oraz Regionalnej Izby Pamięci w Witnicy,

§do Parku Drogowskazów w Witnicy,

§pieszej nad Wartę w celu zgromadzenia okazów przyrodniczych,

§autokarowych do Kostrzyna i Słońska-Chyrzyna, do Parku Narodowego „Ujście Warty”,

§rowerowej do Muzeum Techniki w Bogdańcu.

 

Opracowanie sprawozdania:

Emilia Burzmińska

Małgorzata Dudkiewicz

Małgorzata Tyborska

Joanna Poniedziałek


Realizacja projektu w nowym roku szkolnym przebiegała zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

Na spotkaniach 23 sierpnia 2007r., poprzedzających wyjazdy do Wrocławia i Poznania uczniowie układali harmonogramy wycieczek Stworzona możliwość pracy z komputerem w pracowni szkolnej w celu uporządkowania wiedzy dotyczącej miejsc zaplanowanych w harmonogramach wycieczek pozwoliła uczniom przygotować się do roli przewodników. Ćwicząc głośne czytanie nabierali nawyku odpowiedniego intonowania, a pokonując tremę przed publicznością podnosili poczucie własnej wartości.

Wycieczki odbyły się w następujących terminach:

– Wrocław: 29-30 sierpień 2007r.

– Poznań: 28-29 sierpień 2007r.

Uczniowie zintegrowali się w obrębie grup. Na zajęciach warsztatowych:

– wymieniali się wrażeniami z odbytych wycieczek, ćwicząc nawyk wypowiadania się pełnymi zdaniami oraz kulturalnego zachowania,

– redagowali referaty i sprawozdania z odbytych wycieczek, bogacąc zasób słownictwa, gromadząc sentencje, cytaty, przysłowia i frazeologizmy do hasła „dom” i nabierając nawyku korzystania z różnorodnych wydawnictw,

– stosując stylizację wyreżyserowali scenkę dramową pt. „Rozprawa sądowa”,

– wykonywali plakaty, herby, obrazki, ramki z wykorzystaniem różnorodnych technik artystycznych,

– tworzyli prezentacje multimedialne na podstawie zdjęć z odbytych wycieczek oraz zdobytych materiałów promocyjnych.

Trwają prace nad przygotowaniem prezentacji zgromadzonych materiałów podczas Seminarium Uczniowskiego podsumowującego realizację projektu.

 

Sprawozdanie opracowały (15 października 2007):

J. Poniedziałek, M. Tyborska

 


 

Dobiegły końca prace związane z realizacją projektu „Mój dom”.

W ramach zajęć warsztatowych uczniowie przygotowywali się do prezentacji na seminarium podsumowującym, kształtując:

– dykcję, oddech, gest i ruch sceniczny do scenek dramowych „Rozprawa sądowa”, „Walory Bogdańca” (spotkanie z aktorem);

– umiejętności plastyczno-techniczne, wrażliwość estetyczną, wyobraźnię podczas dekoracji świetlicy do seminarium (ekspozycja prac wykonanych podczas realizacji projektu oraz zgromadzonych materiałów: gadżetów, ozdób, widokówek z odbytych wycieczek);

– poczucie przynależności regionalnej i narodowej;

– orientację w zasobach przyrodniczych regionu i wiedzę o ciekawych obiektach przyrodniczych;

– umiejętność redagowania i prezentacji tekstów literackich (reportaży, opisów, legend);

– umiejętność korzystania z oprogramowania użytkowego komputera do tworzenia prezentacji multimedialnych.

 

Podczas seminarium, które odbyło się 25 października 2007r., uczniowie prezentowali walory poznanych miejsc oraz wrażenia z realizacji projektu, przełamując przy tym bariery psychologiczne i tremę przed publicznym wystąpieniem, rozwijając umiejętność kreatywnego działania w zespole, poznając własne możliwości, co niewątpliwie przyczyniło się do podniesienia poczucia ich wartości, jak również poczucia pozytywnego działania w środowisku szkolnym i lokalnym.

 

 

Sprawozdanie opracowały (6 listopada 2007r.):

J. Poniedziałek, M. Tyborska

Skip to content