Browse By

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

21 marca odbywają się trzy pierwsze lekcje (zgodnie z planem). Na długiej przerwie pod opieką nauczycieli klasy drugie i trzecie wychodzą do RCR na emisję filmu „Mad Max” (odprowadzają nauczyciele, którzy mają z daną klasą 4 godzinę lekcyjną). Emisja rozpoczyna się o godz. 11.00, czas emisji 115 minut. Po emisji filmu uczniowie nie mają zajęć lekcyjnych. Uczniowie korzystający z odwozów wracają do szkoły i oczekują na odwóz w świetlicy.

Klasy pierwsze od 4 godziny lekcyjnej organizują pierwszy dzień wiosny pod opieką swoich wychowawców, według przygotowanego przez siebie scenariusza.

Skip to content