Browse By

Konkurs na ozdobę świąteczną

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

1.Organizatorem szkolnego konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludzi Pojednania
w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy.
2. Przedmiotem konkursu jest ozdoba świąteczna – bożonarodzeniowa w formie przestrzennej  (choinki, stroiki, dekoracja,bombka…).
3. Cele, tematyka:
– kultywowanie tradycji świątecznych,
– inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych,
– wymiana artystycznych doświadczeń dzięki konkursowej konfrontacji,
– prezentacja talentów plastycznych,
– rozwijanie wśród dzieci wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną.
4. Regulamin:
– konkurs zostanie przeprowadzony w następujących grupach wiekowych:
Klasa I – III,
Klasa IV – VI,
Klasa VII-VIII
– prace muszą być wykonujemy samodzielnie, techniką dowolną, według upodobań i umiejętności uczestnika, w formie przestrzennej,
– każda praca musi zawierać dane autora (metryczka przymocowana do pracy),
– uczeń może oddać tylko jedną pracę konkursową,
– wszystkie prace po wystawie konkursowej można odebrać w gabinecie 201, (informacja o terminie odbioru będzie w dzienniku librus),
– ostateczny termin składania prac to 20.12.2019 rok ( gabinet nr 18 lub w sekretariat szkolny), ogłoszenie wyników nastąpi 9 stycznia 2020 roku.
5. Kryteria oceny:
– oryginalny pomysł,
– estetyka wykonania pracy,
– ogólny wyraz artystyczny,
– materiał użyty do wykonania prac,
– zgodność pracy z założeniami konkursu,
– stopień trudności,
– technika wykonania,
– indywidualny charakter pracy.
6. Ocena:
– jury powołane przez organizatora przyzna trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii oraz wyróżnienia,
– jury ma prawo przyznania trzech równorzędnych miejsc i wielu wyróżnień, ma również prawo nie przyznać pierwszego lub drugiego i trzeciego miejsca,
– ocena jury jest ostateczna i niepodważalna.
7. Sprawy organizacyjne
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludzi Pojednania
w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy

Katarzyna Wichowska

Skip to content