Browse By

KADRA 2018/2019

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH: Adrian Wośkowiak

Adrian Wośkowiak - dyrektor Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Witnicy

WICEDYREKTORZY: Emilia Wojtczak-Burzmińska, Andrzej Dudekebad

bliotekarz Izabela Rebeczko
pedagog  Beata Przybylska-Migacz
opieka świetlicy Izabela Cichocka
Paweł Dębski
Joanna Mazurkiewicz
Iwona Pacynko
Łukasz Sołtys
doradztwo zawodowe Renata Wysoczańska
logopeda Małgorzata Gerono
opieka pielęgniarska Beata Targońska

 

 

 

 

 

 

edukacja wczesnoszkolna NAUCZYCIEL KLASY
Lilla Kudera 0A
Renata Haszowska 0B
Katarzyna Ostałowska 1A
Barbara Lentner 1B
Anna Abramowicz 2A
Lucyna Kotecka 2B

 

 

 

 

PRZEDMIOT NAUCZYCIEL
religia  Wanda Borawska
Tomasz Agnieszczak
ks.  Krzysztof Aleksandrowicz
 ks. Łukasz Niedzielski
język polski Agnieszka Buczma
Małgorzata Dudkiewicz
Irena Kurzawska
Izabela Rebeczko
Agnieszka Sikorska
wiedza o społeczeństwie Iwona Flaszyńska
Irena Kurzawska
historia Iwona Flaszyńska
język angielski Ewa Antoniewicz-Gawron
Izabela Araszczuk
Jacek Migdalski
Joanna Mucha
język niemiecki Dorota Waśków
Łukasz Sołtys
matematyka Bożena Dudek
Joanna Poniedziałek
Katarzyna Radyno-Książkiewicz
Zenon Siwiński
informatyka Iwona Pacynko
Joanna Poniedziałek
fizyka Marta Margol
chemia Andrzej Dudek
Joanna Mazurkiewicz
biologia/przyroda Andrzej Dudek
Honorata Mazurkiewicz
geografia Beata Przywitowska
Marek Kobylański
plastyka/muzyka Dariusz Rabikowski
technika Agnieszka Kiezik-Jabłońska
zajęcia artystyczne Dariusz Rabikowski
wychowanie fizyczne Izabela Cichocka
Adam Krupecki
Wiesław Koronowicz
Sebastian Puchalski
Emilia Wojtczak-Burzmińska
edukacja dla bezpieczeństwa Sebastian Puchalski
wychowanie do życia
w rodzinie
Bożena Dudek
Irena Kurzawska