Browse By

Gimnazjalistka wśród najlepszych w województwie!

NASZA GIMNAZJALISTKA WŚRÓD NAJLEPSZYCH W WOJEWÓDZTWIE!

 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp., Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza“ Oddział w Gorzowie Wlkp., Akademia im. Jakuba z Paradyża  w Gorzowie Wlkp. oraz Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole  już po raz czwarty zaprosiło uczniów gimnazjów województwa lubuskiego do udziału w Konkursie CZYTANIE WARTE ZACHODU  objętym patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty. Finaliści i laureaci konkursu uzyskają punkty rekrutacyjne, zgodnie z Zarządzeniem LKO w sprawie rekrutacji do szkół publicznych w roku szkolnym 2017/2018.

Konkurs ma charakter otwarty, jego uczestnikiem może być każdy uczeń gimnazjum województwa lubuskiego, który przeczyta 10 lektur zaproponowanych przez organizatora.

W witnickiej szkole do konkursu przystąpiło ponad 20 osób, z czego pięcioro zakwalifikowało się do etapu II stopnia, w którym należało napisać pracę literacką w oparciu o wskazaną literaturę.

Z zadaniem tym najlepiej poradziła sobie Aleksandra Bujnicka, która dostała  się do finału wojewódzkiego Konkursu. Jej sukces jest tym większy, że jest to pierwszoklasistka,  musiała w przyspieszonym tempie przećwiczyć nowe, trudne formy wypowiedzi pisemnej, znane już dawno starszym kolegom.

Ola znalazła się w gronie 32  Lubuszan, którzy byli najlepsi wśród 106 uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia.

Serdecznie gratulujemy witnickiej gimnazjalistce!

Skip to content