Browse By

DZIEŃ PATRONA 2016

Na pamiątkę nadania naszemu gimnazjum imienia Ludzi Pojednania, dzień 10 czerwca stał się Dniem Patrona – dostojną chwilą do uroczystego wręczenia dyplomów i nagród uczniom wyróżniającym się w konkursach, zawodach sportowych oraz wszelkich działaniach na rzecz szkoły i środowiska. Również w tym roku, przy wspaniałej pogodzie i subtelnych dźwiękach muzyki, wystąpiło na forum wielu wyróżnionych uczniów do odbioru nagród, które ufundowała, jak co roku, Rada Rodziców.

Akademię oficjalnie rozpoczęło wprowadzenie sztandaru przez poczet w składzie: chorąży – Filip Mazurek, asysta – Pola Stankiewicz i Paulina Kuderska, a następnie odśpiewanie hymnów: narodowego i szkolnego, po uprzednim wydaniu komend przez opiekuna ceremoniału p. Wojciecha Maka. Osobą prowadzącą uroczystość była p. Wanda Borawska, sprawująca funkcję opiekuna imienia szkoły.  Dyrektor szkoły p. Adrian Wośkowiak powitał zaproszonych gości w osobach: p. Maria Popławska – przewodnicząca Rady Rodziców, p. Katarzyna  Domarecka  – kierownik Wydziału Oświaty UMiG, a także Grono Pedagogiczne, uczniów i ich rodziców, a następnie przekazał zebranym przemyślenia dotyczące idei imienia szkoły „Ludzi Pojednania” oraz pogratulował sukcesów wszystkim wyróżnionym uczniom i zachęcał do dalszych starań.

Artystycznym akcentem akademii był występ szkolnego chóru i przepiękna solowa partia w wykonaniu uczennicy Natalii Rubaszewskiej.

J. Poniedziałek

GALERIA ZDJĘĆ

Zdjęcia wykonał Gabriel Skubij

Skip to content