Browse By

Dzień Dobrych Uczynków

Dnia 21.12.2015r. klasa 2C w ramach Dni Wrażliwości zorganizowała i przeprowadziła Dzień Dobrych Uczynków. Uczniowie wręczali koleżankom i kolegom własnoręcznie przygotowane plakietki z hasłami: „Bądź dobry dla innych”,” Czyń dobro”, „Pomagaj”. Klasa przygotowała i udekorowała korytarz szkolny sentencjami znanych osób związanymi z potrzebą czynienia dobra i służenia pomocą potrzebującym. Uczniowie zadbali również o  piosenki tematycznie związane z czynieniem dobra, które były odtwarzane w szkolnym radiowęźle na przerwach. W czasie przerwy śniadaniowej  w głównym korytarzu  wszyscy chętni gimnazjaliści mogli „podzielić się” swoimi dobrymi uczynkami, wypisując je na plakatach. Chętnych nie brakowało. Każdemu uczniowi, za wpisanie dobrego uczynku, klasa 2C wręczała czekoladki. Dzień Dobrych Uczynków pozwolił przede wszystkim klasie na integrację zespołu. W przygotowanie materiałów zaangażowali się wszyscy uczniowie i wspólnie przygotowywali je na lekcjach wychowawczych i po zajęciach. Gimnazjaliści zaś mogli wykazać się swoją wrażliwością na drugiego człowieka.

Skip to content