stronie Gimnazjum im. Ludzi Pojednia w Witnicy

http://www.gimnazjum.witnica.pl/

Spotkania (Blok humanistyczny)

24 października 2011 roku w Gimnazjum im. Ludzi Pojednania w Witnicy odbyło się spotkanie nauczycieli bloku humanistycznego i bloku matematyczno - przyrodniczegoze szkół całej gminy. Celem spotkania było przekazanie nauczycielom ze szkół podstawowych informacji o wynikach diagnozy z języka polskiego i matematyki klas pierwszych gimnazjum, ustalenie przyczyn trudności z poprawnym wykonaniem trudniejszych zadań testowych, wymiana doświadczeń w nauczaniu poszczególnych przedmiotów oraz integracja nauczycieli. Na zebraniu wspólnie wypracowano działania mające na celu podniesienie efektów kształcenia, a także przedstawiono wnioski do dalszej pracy.