stronie Gimnazjum im. Ludzi Pojednia w Witnicy

http://www.gimnazjum.witnica.pl/

Szkolny System Oceniania (System Oceniania)

Szkolny System Oceniania określa zasady oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
w Gimnazjum w Witnicy.

      Szkolny System Oceniania 2012/2013 sso

 

                              

Kryteria ocen z zachowania 2012/2013kryteria