stronie Gimnazjum im. Ludzi Pojednia w Witnicy

http://www.gimnazjum.witnica.pl/

Na początek (O nas)

Poznaj nas

Do witnickiego gimnazjum uczęszczają uczniowie z:

Witnicy, Nowin Wielkich, Kamienia Małego i Wielkiego, Dąbroszyna, Mościc, Mościczek, Krześniczki, Sosen, Dzieduszyc, Białcza, Białczyka, MosinyPyrzan i Świerkocina.

W bieżącym roku szkolnym 2009/2010 do naszego gimnazjum uczęszcza 512 gimnazjalistów (21 oddziałów).


Misja szkoły

mądrość i szacunek dla człowieka.

- uczniów

- rodziców

- nauczycieli

- samorządu lokalnego.

- przekazywanie i pogłębianie wiedzy przydatnej w życiu,

- szacunek dla drugiego człowieka,

- odpowiedzialność za podejmowanie decyzji,

- rozwijanie samorządności i odpowiedzialności.


Oferujemy:

- artystycznych (zespół wokalny)

- ekologicznych (LOP),

- komputerowych (koło internetowe),

- sportowych (SKS, sekcja tenisa stołowego, klub piłkarski),

- humanistycznych (koło humanistyczne, historyczne, gazetka szkolna),

- matematyczno-przyrodniczych (koło matematyczne, chemiczne,
fizyczne, biologiczne, geograficzne),

- teatralnych (koło teatralne),

- samorządzie uczniowskim,

- klubie europejskim.


Posiadamy: