stronie Gimnazjum im. Ludzi Pojednia w Witnicy

http://www.gimnazjum.witnica.pl/

Rada SU (Samorząd Uczniowski)

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 w roku szkolnym 2011/2012


Przewodnicząca : Karolina Mazur

Zastępca przewodniczącej : Iga Mazur

Skarbnik : Monika Abramowicz

Rzecznik Praw Ucznia : Joanna Kliczka


Pozostali członkowie:

Dawid Hajnrych

Iga Sempowicz

Patryk Cielecki

Piotr Wójcik

Szymon Lemieszek

Kinga Stojanowska

Agata Jasińska

Joanna Przywitowska