Ładowanie


Cytat dnia:  "Najlepszą część życia człowieka stanowią jego przyjaźnie".
   Abraham Lincoln

DANE
Gimnazjum w Witnicy
ul. Plac Wolności 7
66-460 Witnica

tel. 095 7515220

gim.witnica@wp.pl

BIULETYN

Dla_przyszłego_pierwszaka

PROGRAMY
(ocenianie, klasyfikacja)

ocenianie klasyfikacja_semestralna klasyfikacja_sem_nowa


INFORMACJE
+ Kadra
+ Kalendarz
+ Koła zainteresowań
+ O nas
+ Plan lekcji
+ Podręczniki
+ Procedury postępowania
+ Program wychowawczy
+ Projekt edukacyjny
+ Rada Rodziców
+ Regulamin Szkoły
+ Samorząd Uczniowski
+ Spotkania z Rodzicami
+ Statut szkoły
+ System Oceniania
+ Uczniowie

WYDARZENIA
+ Akademie
+ Akcje charytatywne
+ Biblioteka
+ Blok humanistyczny
+ Blok mat.-przyrodniczy
 -  Egzamin gimnazjalny
+ Kampania Trzeźwości
+ LOP
+ Projekty
+ Sport
+ Wycieczki
+ Z życia szkoły

GAZETKA
"Witnicki gimnazjalista" w formie elektronicznej
 
gazetka.gif

Licznik

   odwiedzający

   odwiedzających online


Egzamin gimnazjalny - rok 2005

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

46% zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym to zadania dla uczniów trudne i bardzo trudne (dla porównania – egzamin próbny 69%).

                        Średni współczynnik łatwości za cały arkusz dla ogółu zdających wyniósł p=0,44, a więc test okazał się trudny. Normy staninowe w odniesieniu do średniego wyniku testowania dla ogółu gimnazjalistów pozwalają usytuować poszczególne klasy w odpowiednim przedziale skali staninowej w naszej szkole co obrazuje poniższa tabela.

Tabela 1:

klasa

III A

III B

III C

III D

IIIE

IIIF

IIIG

III H

średni wynik punktowy

20,5

25,5

16

20,5

23

22,5

24

21

stanin

w szkole

5

6

4

5

6

5

5

5

opis dydaktyczny

średni

wyżej średni

niżej średni

średni

wyżej średni

średni

wyżej średni

średni

stanin w okręgu

4

7

2

4

5

5

6

4

opis dydaktyczny

niżej średni

wysoki

bardzo niski

niżej średni

średni

średni

wyżej średni

niżej średni

 
Średni wynik punktowy (22p.) klasyfikuje szkołę w staninie 5 charakteryzowanym jako średni.

 Zestawienie w jednej tabeli średnich współczynników łatwości dla badanych obszarów ułatwia dokonanie porównania osiągnięć poszczególnych klas. 

Tabela 2 :

 

Średni współczynnik łatwości

cały arkusz

w tym dla:

obszar I

obszar II

obszar III

obszar IV

szkoła

0,44

0,50

0,60

0,31

0,33

III A

III B

III C

III D

III E

III F

III G

III H

0,41

0,51

0,32

0,41

0,46

0,45

0,48

0,42

0,53

0,60

0,31

0,44

0,54

0,50

0,55

0,44

0,53

0,65

0,48

0,53

0,66

0,66

0,66

0,56

0,27

0,39

0,23

0,30

0,32

0,33

0,31

0,29

0,24

0,38

0,28

0,36

0,25

0,28

0,42

0,41

 
WNIOSKI 

Z analizy wyników testu wnioskować można, iż w żadnym z obszarów uczniowie nie opanowali umiejętności w stopniu zadawalającym.

Wyszukiwanie i stosowanie informacji (obszar II) uczniowie opanowali najlepiej spośród badanych obszarów (p=0,60).

W miarę dobrze posługują się terminami i pojęciami z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (obszar I, p=0,5). Największy problem sprawiło posługiwanie się własnościami figur, w tym obliczanie pola powierzchni ostrosłupa i zamiana jednostek powierzchni.

            Niski wynik uzyskali uczniowie w zakresie stosowania analizy do rozwiązywania sytuacji problemowej oraz wykonywania obliczeń w różnych sytuacjach praktycznych (obszar IV, p=0,33). Niezbędne jest wobec tego rozwiązywanie bardzo wielu zadań nieschematycznych (problemowych), w których uczeń samodzielnie planuje i rozwiązuje problem. Od uczniów powinniśmy również wymagać uzasadniania otrzymywanych wyników. Należy zwiększyć liczbę zadań, w których uczeń ma możliwość posłużenia się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych oraz analizy zależności funkcyjnych.

            Najniższy wynik (p=0,31) gimnazjaliści osiągnęli w zakresie wskazywania i opisywania faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych (obszar III). Należy zatem zwiększyć liczbę ćwiczeń utrwalających zapamiętanie praw i zasad przyrodniczych.


Data utworzenia: 07/11/2006 @ 21:51
Ostatnie zmiany: 07/11/2006 @ 21:51
Kategoria : Egzamin gimnazjalny


podglšd wydruku podglšd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku


Panel

 Number of members 27 members


Użytkownicy online

( nikt )

Szukaj

Sonda
Co najchętniej robisz w czasie wolnym?
 
Trenuję ulubione dyscypliny sportowe, ćwiczę
Czytam książki, czasopisma
Oglądam telewizję
Słucham muzyki
Odrabiam lekcje, uczę się
Gram w gry komputerowe
Serfuję w sieci
Wyniki

Kalendarz


Akcje
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"www.edukator.org.pl
spd.gif
mammarze.jpg
grosz.gif

pajacyk

^ Góra ^

  (c) Witnica 2006-2009, JP

Strona załadowana w 0.01 sekundę