Browse By

KADRA 2016/2017

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH: Adrian Wośkowiak

Adrian Wośkowiak - dyrektor Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Witnicy

WICEDYREKTORZY: Emilia Wojtczak-Burzmińska, Andrzej Dudekebad

bibliotekarz Izabela Rebeczko
opieka świetlicy Anna Sikorska
Iwona Pacynko
pedagog Beata Przybylska-Migacz
logopeda Małgorzata Gerono
opieka pielęgniarska Beata Targońska

 

PRZEDMIOT IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA
religia Wanda Borawska
ks.  Łukasz Niedzielski
język polski Agnieszka Buczma
Małgorzata Dudkiewicz
Irena Kurzawska
Izabela Rebeczko
Agnieszka Sikorska
wiedza o społeczeństwie Paweł Chudzik
Irena Kurzawska
Wojciech Mak
historia Chudzik Paweł
Wojciech Mak
język angielski Ewa Antoniewicz-Gawron
Agnieszka Kucharska
Joanna Łokutin
Jacek Migdalski
język niemiecki Dorota Waśków
Bartłomiej Górecki
Łukasz Sołtys
matematyka Bożena Dudek
Marta Margol
Joanna Poniedziałek
Katarzyna Radyno-Książkiewicz
Zenon Siwiński
informatyka Joanna Poniedziałek
Zenon Siwiński
Brygida Strzykała
fizyka Marta Margol
Brygida Strzykała
chemia Andrzej Dudek
Joanna Mazurkiewicz
biologia Andrzej Dudek
Honorata Mazurkiewicz
geografia Beata Przywitowska
plastyka/muzyka
Emilia Grabarczyk
zajęcia techniczne
Wiesław Majewski
zajęcia artystyczne Agnieszka Buczma
Marek Kobylański
Agnieszka Sikorska
wychowanie fizyczne Izabela Cichocka
Adam Krupecki
Wiesław Koronowicz
Sebastian Puchalski
Emilia Wojtczak-Burzmińska
edukacja dla bezpieczeństwa
Sebastian Puchalski
zajęcia rewalidacyjne Wiesław Ręka
wychowanie do życia
w rodzinie
Bożena Dudek
 Irena Kurzawska
Wojciech Mak